Categories
Uncategorized

Управление на системни акаунти в Активна директория посредством Групови политики

Една от добрите практики в сървърното администриране е дефиниране на системни акаунти, които се използват за стартиране на услуги. Планирането и структурирането им може да бъде най-различно, като в повечето случаи се определя от цялостната структура на Активната директория и това до колко текущата конфигурация ще може да се прилага за в бъдеще с колкото […]